Η παρουσίαση και αξιολόγηση των Ατομικών Διπλωματικών Εργασιών (ΑΔΕ) θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020. Οι παρουσιάσεις θα διεξαχθούν διαδικτυακά. Σχετικές πληροφορίες θα σας δοθούν όταν θα ανακοινωθεί το Προσχέδιο του Προγράμματος Παρουσιάσεων (Δευτέρα 25 Μαΐου 2020).

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες οι οποίοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τη Διπλωματική Εργασία τους όπως ακολουθήσουν τις πιο κάτω οδηγίες:

  • Προσχέδιο της ΑΔΕ θα πρέπει να καταχωρηθεί στο σύστημα moodle (moodle.cs.ucy.ac.cy) μέχρι την Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, στις 4:00 μ.μ. Ο κωδικός πρόσβασης για την ΑΔΕ στο πιο πάνω σύστημα θα σας αποσταλεί σύντομα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προς τούτο ο φοιτητής/η φοιτήτρια χρειάζεται να ακολουθήσει τους Κανόνες Συγγραφής ΑΔΕ οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, https://www.cs.ucy.ac.cy/index.php/el/education/undergrad/prodiagrafes-ade
  • Το Πρόγραμμα Παρουσιάσεων ΑΔΕ θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 στην Ιστοσελίδα του Τμήματος. Οποιεσδήποτε αλλαγές χρειαστεί να γίνουν στο Πρόγραμμα Παρουσιάσεων  θα ανακοινωθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020.
  • Ο φοιτητής/η φοιτήτρια μετά την παρουσίασή του, οφείλει να λάβει υπόψη του τυχόν σχόλια των Αξιολογητών, σε περίπτωση που τέτοια προκύψουν κατά την παρουσίαση της ΑΔΕ, και να ετοιμάσει το τελικό κείμενο της ΑΔΕ. Η τελική μορφή θα πρέπει να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://moodle.cs.ucy.ac.cy/course/view.php?id=105 για το αρχείο του Τμήματος, μέχρι την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2020 στις 10.00 π.μ..
  • Σημειώνεται, ότι ο βαθμός της αξιολόγησης της ΑΔΕ πρέπει να δοθεί στην Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, και μόνο μετά τη λήψη του τελικού κειμένου της ΑΔΕ σε ψηφιακή μορφή. Αδυναμία έγκαιρης υποβολής του τελικού κειμένου της ΑΔΕ δυνατόν να συνεπάγεται καθυστέρηση της αποφοίτησης του φοιτητή/της φοιτήτριας.