Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές μια εισαγωγή στην τεχνολογία ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενός πρότυπου ηλεκτρονικού παιχνιδιού.