Στόχοι: Εισαγωγή στις βασικές αρχές των Γραφικών Υπολογιστών και παροχή των απαραίτητων γνώσεις για τη δημιουργία και απεικόνιση 3Δ ιδεατών κόσμων, ξεκινώντας από το μηδέν. Οι φοιτητές θα μάθουν πώς να ορίζουν ένα 3Δ ιδεατό κόσμο, δίνοντας τη γεωμετρία, τα χρώματα, τα φώτα και την κάμερα, και να παίρνουν ως αποτέλεσμα τη δισδιάστατη εικόνα που αντιστοιχεί. Στα πλαίσια του εργαστήριο εξοικείωση με το πώς υλοποιείται στην πράξη μια μηχανή απόδοσης γραφικών και με το πώς χρησιμοποιούνται βιβλιοθήκες γραφικών όπως η openGL.

Περιεχόμενο: Μοντελοποίηση, τοποθέτηση κάμερας, προβολές, γραφική σωλήνωση, αποκοπή, αλγόριθμοι απόκρυψης, παράστασης πολυγώνων σε πλεγματικές οθόνες, τοπικός φωτισμός, σκιές, γενικός φωτισμός, radiosity, παρακολούθηση ακτίνας, τεχνικές επιτάχυνσης.