Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να δώσει μια γενική άποψη των γραφικών υπολογιστών και των εφαρμογών τους. Προχωρά πέρα από την δημιουργία απλών εικόνων και προς την αναζήτηση της αληθοφάνειας. Απαραίτητα συστατικά για αυτό είναι η δημιουργία ρεαλιστικών και λεπτομερών μοντέλων καθώς και η πιστή προσομοίωση της συμπεριφοράς του φωτός (light transport). Θα δούμε εφαρμογές όπως για παράδειγμα την εικονική πραγματικότητα, και την οπτικοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.